Tuesday, October 13, 2015

Epigraph for Book, Take Two


Ō lectūre meum, censor rĕvĕrende, lĭbellum
            tūque, Ō quī carpens summa lĕgēs cĕlĕre:
Sit dĭgĭtus quamvīs fŏlĭa in volvenda părātus,
            Attămen hōs, quaesō, noscĭte versĭcŭlōs.      
Ēn, quī tot mentēs, quī tanta vŏlūmina mensus
            scripsĕrăt hunc tandem – pignĕra docta! – tŏmum.
At mea CLAVDIA sīc, sīc fātur ŎLĪVĬA fortis:
            “DOCTRĪNĀ noster plūra subēgit AMOR.”Friday, September 11, 2015

Epigraph for Book, First Four Verses


Ō lectūre meum, censor rĕvĕrende, volūmen
            tūque, Ō quī carpens summa legēs celere:
Sit digitus quamvīs folia in volvenda parātus,
            Attamen hōs, quaesō, noscite versiculōs.
Thursday, July 23, 2015

Effigies Glaciei Edulis


Haec glăcĭes quamquam pŏsĭta est ardente călōre
rōbur ceu dūrum, permănĕt usque tămen.