Tuesday, October 13, 2015

Epigraph for Book, Take Two


Ō lectūre meum, censor rĕvĕrende, lĭbellum
            tūque, Ō quī carpens summa lĕgēs cĕlĕre:
Sit dĭgĭtus quamvīs fŏlĭa in volvenda părātus,
            Attămen hōs, quaesō, noscĭte versĭcŭlōs.      
Ēn, quī tot mentēs, quī tanta vŏlūmina mensus
            scripsĕrăt hunc tandem – pignĕra docta! – tŏmum.
At mea CLAVDIA sīc, sīc fātur ŎLĪVĬA fortis:
            “DOCTRĪNĀ noster plūra subēgit AMOR.”