Sunday, November 15, 2009

Alternative last Stanzas

(1)

omnēs - tuam ad laudem - scopulōs suā
rēplet sonōrōs harmoniā; modīs
mīrīs resultat rūpes omnis;
alta sonō feriuntur astra

(2)

Neptune, O, regnī scopulōs tuī
rēplet sonōrōs laudibus; et modīs
mīrīs resultat rūpes omnis;
omne specus sonat; omne lītus.


No comments: